ساخت و تولید

معرفی ونمایش مطالب ومقالات علمی ونمونه سوال در زمینه رشته ساخت وتولید

چگونه اعداد بزرگ رابخوانیم؟
 
آیا عدد زیر را می توانید بخوانید؟
135768900356789336245234765890126783000
مطمئنا خواندن عدد بزرگی مثل عدد
فوق خیلی سخت و دشوار است. در این پست روش خواندن اعداد بزرگ را توضیح می دهم. برای
این منظور باید نامگذاری های زیر را یاد بگیرید:
هزار  (thousand ) = 103
میلیون (  million) = 106
میلیارد  ( milliard) = 109
بیلیون  (  billion) = 1012
تریلیون (  trillion) = 1015
کوادریلیون (quadrillion) = 1018
کوئینتیلیون (quintillion) = 1021
سیکستیلیون (sixtillion) = 1024
سپتیلیون (septillion) = 1027
اکتیلیون (octillion) = 1030
نونیلیون (nonillion) = 1033
دسیلیون (decillion) = 1036
حال برای خواندن عدد فوق ابتدا از سمت راست سه رقم سه رقم جدا می کنیم و به صورت زیر می نویسیم:
135,768,900,356,789,336,245,234,765,890,126,783,000
 
=135x1036 +768x1033+900x1030+356x1027+789x1024+336x1021
+245x1018+234x1015+765x1012+890x109+126x106+783x103
سپس می خوانیم :
135 دسیلیون و 768 نونیلیون و 900 اکتیلیون و 356  سپتیلیون و 789 سیکستیلیون و 336 کوئینتیلیون و 245 کوادریلیون و 234 تریلیون و 765 بیلیون و 890 میلیارد و 126 میلیون و  783 هزار
چون بینهایت عدد وجود دارد بنابراین عملا نمی توان آنها را نامگذاری نمود و فقط تعداد محدودی را می توانیم بخوانیممحض احتیاط روش خواندن اعداد 39 رقم تا 99 رقم رو هم می نویسم بعید نیست که با آن مواجه بشویم:
 

دسیلیون ( decillion) = 1036
آن دسیلیون ( Undecillion) = 1039
دو دسیلیون ( Dodecillion) = 1042

تری دسیلیون ( Tredecillion) = 1045

کواتر دسیلیون ( Quattordecillion) = 1048

کوئین دسیلیون ( Quindecillion) = 1051

سیکس دسیلیون ( Sixdecillion) = 1054

سپتن دسیلیون ( Septendecillion) = 1057

اکتو دسیلیون ( Octodecillion) = 1060

نووم دسیلیون ( Novemdecillion) = 1063

ویجینتیلیون ( Vigintillion) = 1069

آن ویجینتیلیون ( Unviigintillion) = 1072

دو ویجینتیلیون ( Doviigintillion) = 1075

تری ویجینتیلیون ( Treviigintillion) = 1078

کواتر ویجینتیلیون ( Quattorviigintillion) = 1081

کوئین ویجینتیلیون ( Quinviigintillion) = 1084

سیکس ویجینتیلیون ( Sixviigintillion) = 1087

سپتن ویجینتیلیون ( Septenviigintillion) = 1090

اکتو ویجینتیلیون ( Octoviigintillion) = 1093

نووم ویجینتیلیون ( Novemviigintillion) = 1096

اکنون می توانید یک عدد 99 رقمی را بخوانید و از خواندن
خودتان لذت ببرید
 
[ ٦ آبان ۱۳٩٠ ] [ ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ ] [ مجید غفاری ] [ نظرات () ]
مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه