نمونه سوال فنی و حرفه ای جوشکاری گاز

 

 

روش تهیه اکسیژن و آستیلن به طریقه صنعتی تقطیر هوای مایع آزاد در چه سالی و در کجا بدست آمد ؟

الف ) اروپا – 1892 O ب) آمریکا – 1890 O ج ) چین – 1891 O د ) روسیه – 1894 O

اولین بار دستگاه جوش اکسید آستیلن در کدام کشور و در چه سالی هایی ساخته شد ؟

الف ) آمریکا 1902 – 1903 O ب) فرانسه 1903 – 1901 O ج ) آلمان 1903 -1905 د ) ایتالیا 1903 – 1904 O

اولین بار کاربید کلسیم برای تولید گاز آستیلن در کجا پیدا شد ؟

الف ) انگلستان O ب ) فرانسه O ج ) آلمان O د ) آلمان O

اولین مشعل برشکاری با شعله گاز در چه سالی و در کدام کشور اختراع شد ؟

الف ) فرانسه – 1905 O ب ) آمریکا- 1904 O ج ) انگلیس – 1903 O د ) بلژیک – 1905 O 

در این کتاب از کدام روش تأمین انرژی برای جوشکاری استفاده می شود ؟

الف ) جوشکاری ذوبی با استفاده از گاز های قابل اشتعال O

ب ) انرژی الکتریکی O

ج ) انرژی تشعشعی ( اشعه الکتریکی – پرتو لیزری ) O

د ) همه موارد O 

برای هر احتراقی چند درصد اکسیژن لازم است ؟

الف ) 17 % O  ب ) 21 % O    ج )  22 %  O   د ) 19 %  O 

در جوشکاری گاز از جه نوع اکسیژن استفاده می شود ؟

الف ) خروس کم O  ب ) خروس متوسط O  ج ) خروس خالص O  د ) همه موارد O

برای جوشکاری های گازی چه نوع سوختی لازم است ؟

الف ) با ارزش حرارتی پایین O

ب ) با ارزش حرارتی متوسط  O

ج ) با ارزش حرارتی کم O

د ) با ارزش حرارتی بالاتر O

برای برشکاری گاز با شعله گاز کدام یک از گاز های زیر مناسب تر هستند ؟

الف ) گاز هیدروژن O ب ) گاز نفت O ج ) گاز کک O د ) هیچ کدام O 

جوش اکسید آستیلن با کدام ترکیب زیر انجام می گیرد ؟

الف ) گاز کک + اکسیژن O

ب ) گاز نفت + اکسیژن O

ج ) گاز آستیلن + اکسیژن O

د )گاز هیدروژن + اکسیژن O 

آیا سنگ کاربید با هوای مرطوب هم می توان گاز تولید کند ؟   بلی O       خیر   O

آیا برای باز کردن در بشکه کار می توان ضربه به چکش با قلم استفاده کرد؟    بلی O       خیر   O

آیا سنگ کاربید را می توان در کارگاه نگهداری کرد ؟    بلی O       خیر   O

یک کیلو گرم سنگ کاربید تجاری چند لیتر گاز آستیلن تولید می کند ؟

الف) 350  O  ب ) 300 O   ج ) 250  O د‌) 200 O

یک کیلوگرم کاربید خالص چند کیلو کالری گرما تولید می کند ؟

الف ) 250 O   ب‌) 200 O  ج ) 300  O   د ) 400 O

در فرمول شیمیایی برای هر کیلوگرم سنگ کاربید برای تولید آستیلن چقدر آب لازم است ؟

اما برای کاهش گرمایی فر انفعال شیمیایی چقدر آب لازم است ؟

الف ) 56/0 و 9 O  ب ) 56/0 و 10 O ج ) 57/0 و 10 O  د ) 58/0 و 9  O

برای جوش کاری گازی چه نوع اکسیژن استفاده می شود ؟

الف ) 10%   O  ب ) 20 %  O  ج  ) خالص O   د ) مخلوط  O

اختلاف مقدار کمی هیدروژن با اکسیژن چه وضعی در جوش گازی بوجود می آورد ؟

الف ) ایجاد موک کرده  و انفجار رخ می دهد  O

ب) ایجاد موک کرده و انفجار بوجود نخواهد آمد O 

ج ) ایجاد موک کرده و مرگ زود رس O

د ) باعث ایجاد موک و ترک شکاف می شود O

آیا گاز آستیلن را به تنهایی می توان متراکم کرد ؟   بلی O       خیر   O

بهترین حلال گاز آستیلن کدام مورد است ؟

الف ) بوتان O   ب ) پروپان O   ج ) استون O  د ) اکسیژن 

/ 2 نظر / 137 بازدید
آرش

مرسی. عالی بود.

عالیه

خدا قوت خیلی خوب