نمونه سوال اجزای ماشین همراه پاسخ

1-مفهوم مکانیسم چیست؟یک مثال از مکانیسم ذکر کنید.

از بهم پیوستن تعدادی از اجزای ماشین که نحوه ارتباط انها با هم حرکت
معینی را بوجود می اورد مکانیسم ایجاد می شود.در یک مداد تراش رومیزی قطعات و
اجزائی که مداد را می تراشند مکانیسم مداد تراش نامیده می شوند.

2-چه فرقی بین اتصال موقت و دائم وجود دارد؟

در اتصال دائم برای جدا سازی آنها وسیله اتصال و قسمتی از قطعات متصل شده یا تمامی انها اسیب می بینند ولی در جدا سازی قطعات اتصال موقت قطعات پایه و قطعات اتصال دهنده هیچ آسیبی نمی بینند.

3-نقطه جوش جزء چه گروهی از جوشکاری ها می باشد؟فرایند عمل را مشخص نمایید.

نقطه جوش جزء جوشکاری های مقاومتی می باشد در این طریق جوشکاری ورقهای
مورد اتصال بین دو الکترود مسی قرار می گیرد و عبور جریان الکتریسیته در محل تماس
الکترود ها با ورقهای مورد اتصال ایجاد حرارت می کند هنگامی که حرارت به حد کافی
رسید با ایجاد فشار توسط الکترودها قسمت حرارت دیده را در هم فشرده پس از خنک شدن
اتصال بر قرار می شود.

4-سه نقش مهمی را که روانسازها در لحیم کاری ایفا می کنند را بنویسید.

نقش های روانسازی 1- اکسید زدایی و جذب اکسید های موجود در محل اتصال 2-
جلو گیری ازاکسید مجدد در هنگام گرم شدن قطعات و لحیم کاری 3- ایجاد سیلان و چسبندی
مواد پر کننده در محل اتصال

5-پیچهای دنده ذوزنقه ای دارای چه مشخصاتی هستند؟

پیچهای دنده ذو زنقه ای به صورت ذو زنقه متساوی الساقین با زاویه راس
30درجه می باشد ارتفاع دنده این دسته در حدود نصف گام پیچ است دنده کاری این پیچ ها
بر اساس سیستم بین المللی متری پایه گذاری شده است.

6-پیچهای حرکتی چه نوع پیچهایی هستند و شکل دندانه آنها به چه صورت است؟

پیچ های حرکتی پیچهایی هستند که حرکت دورانی انها به کمک مهره به حرکت
خطی تبدیل می شود پیچهای حرکتی معمولا دارای دنده های ذو زنقه ای - گرد و اره ای می
باشند در مواردی که زاویه گام پیچ بیشتر از 20درجه باشد می توان حرکت خطی مهره را
به کمک پبچ به حرکت دورانی نیز تبدیل نمود در مته های کوچک منبت کاری و یا پیچ
گوشتی ها ی خود کار استفاده می شود.

7-میله محورهای مفصلی چه نوع میله هایی هستند؟یک نمونه از موارد مصرف آن را ذکر کنید.

میله محور های مفصلی میله هایی هستند که محور انها نسبت به هم دارای
زاویه باشند و انها برای انتقال نیرو های پیچشی بین دو محور که در یک امتداد نیستند
و تحت زاویه های مختلف قرار دارند استفاده می شود ماشین های فرز - ماشین های
کشاورزی.

8-یاتاقانهای غلتشی دارای چه خواصی می باشند؟

یاتاقانهای غلتشی احتیاج به گشتاور کمتری برای شروع حرکت دارند و به علت
نیاز کمتر به روغن کاری مراقبت چندانی نیاز ندارند به علت استاندارد بودن اندازه ها
به راحتی تعویض می شوند مقدار کمتری در امتداد محور جا می گیرند در نتیجه میتوان
محور را کوتاهتر در نظر گرفت حرارت زیاد تولید نمی کنند کارایی خوبی دارند در صورتی
که به صورت مناسب انتخاب شوند قابلیت تحمل نیروهارا در جهات مختلف دارند و در صورت
خراب شدن با سرو صدای غیر عادی بروز اشکال را اعلان میکنند این یاتاقانها مخصوص
حرکت ارام و دورهای کمتری هستند ودر مقابل ضربه و ار تعاش حساس اند و عمر انها نسبت
به دورشان محدود است در مقابل الودگی ها حساسیت زیادی داشته برای اب بندی در مقابل
نفوذ الودگی ها احتیاج به هزینه بیشتری دارند.

9-از فنرهای پیچشی مارپیچی در کدام قسمت اتومبیل استفاده می شود و کار گرفته شده به چه نیرویی تبدیل می شود؟

در داشبورد اتو مبیل استفاده می شود در این فنر ها کار گرفته شده به
نیروی ارتجاعی تبدیل گشته باعث پیچش حلقه های فنر در محور طولی ان می شود.

10-انتقال حرکت با سیستم پیچ حلزون و چرخ حلزون دارای چه محاسنی می باشد؟

محاسن بکارگیری پیچ حلزون و چرخ حلزون 1- یک طرفه بودن حرکت از پیچ
حلزون به چرخ حلزون 2- ارام کردن انها 3- خفه کردن ارتعاشات.

11-در چه مواقعی از دستگاه چرخ و تسمه باز با چرخ هرزگرد استفاده می کنند؟

از دستگاه چرخ و تسمه باز با چرخ هرز گرد در مواقعی استفاده می گردد که
میزان اصطکاک موجود بین تسمه و چرخ و یا به عبارت دیگر مقدار در گیری برای سرعت
معین و مناسب و نیروی مورد نظر کافی نباشد به کمک چرخ هرز گرد مقدار فشار بر روی
تسمه به وسیله یوزنه ای که در روی بازوی دیگر قرار دارد میزان در گیری را به حد
مناسب می رسا نیم.

12-در زنجیرهای دنده ای پشت بندهای راهنما در کجا قرار گرفته و چه نقشی دارند؟

بست های پشت بندها قلاب وار هر کدام با دو دنده از جنس فولاد قابل
بهسازی با انطباق دقیق با سطوح پهلوی دو دنده مجاور چرخ زنجیر در گیر می شود که به
این ترتیب عمل در گیری و خروج از در گیری زنجیر با چرخها بدون لغزش انجام می گیرد
پشت بند های راهنما اغلب در وسط زنجیر و یا در طرفین زنجیر از لغزش جنبشی زنجیر جلو
گیری می نمایند.

13-مزیت کلاچهای سانتریفوز نسبت به کلاچهای دیگر چیست؟

در کلاچ سانتریفوژ در یک سرعت مشخص ارتباط بین دو محور محرک و متحرک را
به طور اتو ماتیک برقرار می کند.

14-چه نوع کلاچهایی به کلاچ سینوسی مشهورند و علت بکار بردن ورقهای فنری نازک در این نوع کلاچها چیست؟

کلاچهای چند صفحه ای به کلاچهای سینوسی مشهورند ورقهای نازک در فنر ها
باعث میشوند تا کلاچ تدریجا و براقی قطع و وصل شود فنرها در موقع بر قراری ارتباط
باعث می شوند که در سطح تماس فشار زیاد شود این فشار باعث میگردد گشتاور اصطکاکی
نیز تدریجا زیاد شود.

15-آبکاری سیمهای کابل با روی (Zn ) چه مزایا و معایبی دارد؟

برای جلو گیری از زنگ زدگی بهترین روش ابکاری سیمهای کابل بر روی zn می
باشد معایب مقاومت سیم ابکاری اندکی کم می شود ولی از عمر کابل کاسته نمی شود از
زنگ زدگی مقابل گازها و بخارها و اب و رطوبت جلو گیری می کند.

16-اجزای ماشین را تعریف کرده یک مثال برای آن بزنید.

اجزای ماشین به قطعاتی از ماشین گفته می شود که هر کدام بنابر وظیفه و
کار خود دارای شکل معین بوده و می توانند ثابت یا متحرک باشند.مثال:پیچ و مهره و
خار , چرخ دنده ها , چرخ زنجیرها و گوه ها

17-اتصالات در اجرا به چند دسته تقسیم بندی می شوند؟نام ببرید.

به سه دسته تقسیم می شوند:

1)اتصالات مکانیکی 2)اتصالات شیمیایی 3)اتصالات متالوژیکی

18-فرایند عمل را در سیستم جوشکاری با قوس الکتریکی و حفاظت با پودر (زیر پودری) را مشخص کنید.

در سیستم جوشکاری زیر پودری از سیم بدون پوشش استفاده می شود که به طور
متوالی از قرقره مخصوص رها می گردد و ضمن تشکیل قوس نقش واسطه اتصال را نیز بر عهده
دارد.برای جلوگیری از تاثیر عناصر مضر هوا , پودر مخصوصی از یک مخزن به محل تشکیل
قوس هدایت می شود و هنگام ایجاد مذاب پودر نیز ذوب شده و محل اتصال را مانند پوشش
الکترود حفاظت می کند.

19- چهار مورد ازامتیازات لحیم کاری سخت نسبت به جوشکاری را بنویسید.

1)هر فلزی را می توان با نوعی لحیم سخت به فلز دیگر اتصال داد.

2)در لحیم کاری به گرمای کمتری نسبت به جوشکاری نیاز است از این رو می
توان سریعتر و با هزینه کمتر اتصال را ایجاد نمود.

3)به علت کم بودن حرارت, تغییرشکلهای ناخواسته حرارتی مانند تاب
برداشتن, پیچیدگی و غیره کاهش می یابد.

4)در لحیم کاری سخت, اتصال قطعات پیچیده, کج و قطعات ظریف امکان پذیر
است.در لحیم کاری سخت از مفتولهای پر کننده با جنسهای مختلف استفاده می شود.

20- چهار مورد از ویژگیهای اتصالات چسبی را بنویسید.

1)کم هزینه بودن ایجاد اتصال و تلرانس کمتر قطعات به هم متصل شونده.

2)جذب لرزشها و تکانها

3)جذب نیروهای حاصل از اختلاف ضرایب انبساط مواد مختلف به هم
چسبیدنی

4)نشت بندی بهتر در مقابل فشار یا ورود رطوبت یا دیگر مواد
ناخواسته.

21-از پرچ پین دار و پرچ ترقه ای برای چه نوع اتصالاتی استفاده می شود؟

پرچ پین دار برای اتصالات ضعیف قابل استفاده است و از پرچ ترقه ای در
مواردی استفاده می شود که قطعات فقط از یک طرف قابل دسترسی باشند.

22-از گوه دماغه دار و گوه رانشی ساده در چه مواقعی استفاده می شود؟

گوه دماغه دار مواقعی مورد استفاده قرار می گیرد که کار گذاشتن گوه تنها
از یک طرف اتصال امکان پذیر باشد.از گوه رانشی ساده زمانی استفاده می شود که دو طرف
قطعه سوار شونده برای جا زدن و خارج کردن گوه جای کافی وجود داشته باشد.

23-میله محورهای قابل خمش را توضیح داده و یک نمونه از کاربرد آنرا بنویسید؟

این میله محورها از مفتولهای فولادی مارپیچی تشکیل یافته و به طور چپ و
راست روی همدیگر پیچیده شده اند.برای محافظت و همچنین امکان حرکت, آنها را در داخل
پوسته محافظ فلزی و قابل خمش قرار می دهند.سیم کیلومترشمار اتومبیل

24-در چه مواردی از یاتاقانهای لغزشی استفاده می شود؟

1)در مواقعی که تعداد دوران زیاد است و عمر و دوام طولانی یاتاقان در
مقدار نیروهای بالا مورد انتظار است و در محلهایی که بتوان با اجرای عمل روغنکاری
مناسب فرسایش و ساییدگی را کاهش داد.

2)در مواقعی که تعداد دوران کم است و یاتاقان در محل ثابت به همراه ضربه
و ارتعاش کار می کند.

3)زمانی که فقط به یک هدایت ساده نیاز باشد و انتخاب اهمیت زیادی نداشته
باشد.

25-برای جلوگیری از انحراف سیستم های موجود بر روی سطوح راهنما از چه روشی استفاده می شود؟

برای جلوگیری از انحراف سیستمهای موجود بر سطوح راهنما از سیستم کلید
کردن سیستم, بر روی سطوح راهنما استفاده می شود.

26-ساختمان و عملکرد فنرهای حلقه ای فشاری را توضیح دهید.

این فنرها ترکیبی از حلقه های عمودی هستند و چنانچه تحت اثر نیروی فشاری
قرار گیرند حلقه های خارجی آن تغییر مکان داده , حلقه های داخلی را می پوشانند و در
نتیجه حلقه های خارجی منبسط شده, حلقه های داخلی منقبض می شوند.همزمان با این عمل
طول فنر کاهش می یابد و بعد از این که نیروی خارجی گرفته شده منتقل گردید نیروی
ارتجاعی(کشسانی)فنر باعث برگشت مجدد آن به حالت اولیه می شود.

27-نحوه انتقال حرکت و نیرو را در چرخ دنده ها مشخص نمایید.

تماس یک دندانه با دندانه مشابه خود در چرخ دنده مقابل انتقال حرکت را
عملی می سازد و جهت حرکت در چرخ دنده های خارجی مخالف یکدیگر می باشد.در چرخ دنده
های داخلی جهت حرکت چرخ دنده ها موافق یکدیگر و در چرخ دنده های شانه ای هم جهت هم
می باشند.

28-به چه دلیلی دستگاههای چرخ و زنجیری را در داخل جعبه ها نگهداری می کنند؟

برای جلوگیری از ورود آلودگیها , نگهداری روغن , داشتن ایمنی و همچنین
جلوگیری از انتشار سروصدای ایجاد شده.

29-نحوه برقراری ارتباط و انتقال گشتاور را در کلاچهای با پنجه مکعب مستطیل مشخص کنید.

کلاچهای با پنجه مکعب مستطیل در هر دو جهت می توانند گشتاور را منتقل
نمایند در مواردی که محور محرک در حال حرکت نبوده, یا هر دو نیمه کلاچ دارای یک
سرعت باشند می توانند ارتباط را برقرار نمایند.

30-راندمان عمل ترمزهای نواری به چه عواملی بستگی دارد؟

1)زاویه پیچش نوار در اطراف چرخ

2)ضریب اصطکاک و تنش موجود در نوار

31-جوشکاری ترمیت را شرح دهید.

در فرایند جوشکاری ترمیت از تبدیل انرژی شیمیایی به حرارتی برای تامین
گرمای لازم جوشکاری استفاده می شود.اما در این روش مانند جوشکاری با شعله گاز از
سوختن و فعل و انفعال گازها استفاده نمی شود بلکه حرارت لازم از فعل و انفعال
شیمیایی بین دو پودر فلزی بدست ی آید.به طور مثال برای جوشکاری فولاد معمولی از
پودر آلومینیوم استفاده می شود.دو پودر مذکور داخل مخزن دستگاه ریخته می شود و با
یک جرقه زن جرقه ایجاد می گردد و پودرهای مذکور مشتعل شده, ضمن سوختن و ذوب شدن
اکسید آهن توسط پودر الومینیوم احیاء شده و موجب اتصال می شود.

Fe2o3+2AL->2O3+2Fe+18500cal

32-حد استحکام کششی و ارتجاعی پیچی که با عدد 9-10 نشان داده شده را محاسبه نمایید.

اولین عدد استحکام کششی و با ضریب 100 می باشد و نیوتن بر میلیمتر مربع
1000=100*10

حاصل ضرب اولین و دومین عدد با ضریب 10 حد ارتجاعی پیچ می باشد, نیوتن
بر میلیمتر مربع 900=10*9*10

33-انواع گوه ها را نام ببرید.

1)گوه دماغه دار 2)گوه جا سازی شده 3)گوه رانشی ساده 4)گوه تخت 5)گوه
قوس دار

34-انواع یاتاقانهای لغزشی را نام ببرید.

1)یاتاقان چشمی 2)یاتاقان دو تکه 3)یاتاقان قابل تنظیم

35-فنرهای پیچشی مارپیچی را توضیح دهید و موارد مصرف آن را بنویسید.

فنرهای پیچشی مارپیچی از یک میله و فنر که در انتها به یک دسته متصل است
تشکیل می گردد.در این فنرها کار گرفته شده به نیروی ارتجاعی تبدیل گشته , باعث پیچش
حلقه های فنر در محور طولی آن می شود.از این فنر برای در داشبورد اتومبیلها استفاده
می گردد.

36-از چرخ دنده های پیشانی , نوع ساده آن را شرح دهید.

در چرخ دنده های ساده, انتقال حرکت از دندانه یک چرخ دنده به دندانه چرخ
دنده دیگر به صورت ناگهانی صورت می گیرد زیرا تماس و درگیری دنده ها خطی می باشد و
در دورهای زیاد ایجاد سر و صدا می کند.از میان انواع مختلف چرخ دنده ها چرخ دنده
ساده , ساده ترین نوع چرخ دنده ها می باشد.

37-روش اتصال دستگاه چرخ و تسمه متقاطع و دستگاه چرخ و تسمه نیمه متقاطع را ترسیم کنید.

38-انواع کوپلینگهای متحرک را نام ببرید.

1)کوپلینگهای پنجه ای متغیر طولی (منبسط شونده طولی)

2)کوپلینگهای اولدهام(متغیر مقطعی)

3)کوپلینگهای گاردان (متغیر زاویه ای)

4)کوپلینگهای دنده ای

39-کلاچ را تعریف کنید.

کلاچها, اجزایی از ماشینها هستند که به هنگام نیاز ارتباط یک محور را به
محور دیگر , برقرار و قطع می کنند و سرعتهای آن دو محور را به یک سرعت تبدیل می
نمایند.همچنین با گشتاور ایجاد شده , انرژی را منتقل می کنند.ابعاد کلاچها متناسب
با قطر محورها به صورت استاندارد ساخته می شود.

40-ویژگیهای لنتهای ترمز را بنویسید.

1)ضریب مالشی بالا و یکنواخت داشته باشند.

2)نفوذ ناپذیری آنان نسبت به شرایط محیط (رطوبت)در نظر گرفته شود.

3)در برابر گرمای زیاد, توانایی پایداری داشته باشند و بتوانند گرما را
خوب هدایت کنند.

4)برگشت پذیری آنها خوب باشد.

5)در مقابل سایش, خراش, باد کردن, مقاومت زیاد داشته باشد.

41-روش های اتصال کابلها را نام ببرید.

1)اتصال فشنگی 2)اتصال ورقی 3)اتصال به وسیله بست و پیچ

42-جوشکاری G.T.A.W (جوشکاری قوس الکتریکی ا استفاده از الکترود تنگستن و حفاظت گاز)را شرح
دهید.

در این روش قوس الکتریکی بین یک الکترود دیر ذوب از جنس تنگستن و قطعه
تشکیل می گردد و گاز حفاظت کننده که معمولا از گازهای بی اثر مانند آرگون, هلیوم, و
ترکیبات آنها می باشد که از طریق کپسول مربوطه تامین می شود و توسط شیلنگ مخصوص به
محل تشکیل قوس هدایت می گردد و گاز مذکور به علت بی اثر بودن, نقش مخرب در جوش را
ندارد و از تاثیر عناصر مضر هوا در جوش جلوگیری می کند.

43-متداولترین چسبها را نام ببرید.

1)چسبهای رزین اپوکسی 2)چسبهای آکریلیک 3)چسبهای سرامیکی 4)چسبهای
کائوچو 5)چسبهی سریشم 6)چسبهای اورتان

44-موارد استفاده از پرچ کاری را بنویسید.

الف-مختلف بودن جنس قطعات و تعداد آنها(اتصال سه یا چهار قطعه به
یکدیگر)

ب)عدم امکان استفاده از حرارت(به طور مثال نازک بودن قطعات)

ج)امکان تاثیر نامطلوب حرارت در قطعات(به طور مثال پیچیدگی-تاب
برداشتن)

د)نیاز به انعطاف پذیری در اتصال(مانند پلها, شاسی اتومبیل و غیره)

پرچکاری در صنایع مختلف مانند اتومبیل سازی, کشتی سازی, صنایع هوایی,
ساخت مخازن تحت فشار, دیگهای بخار و اسکلتهای فلزی پل سازی استفاده می شود.

45-انواع پین ها را نام ببرید.

1)پین استوانه ای 2)پین مخروطی 3)پین شیار دار 4)پین فنری

46-یاتاقانهای تفلونی(پلی تترا فلوئورواتبلن) را توضیح دهید.

ضریب اصطکاک تفلون به قدری کم است که احتیاج به روغنکاری ندارد.این نوع
یاتاقانها می توانند زیر بار سنگین و سرعتهای کم یا نوسانی کار کنند و با پر کردن
این ماده با الیاف شیشه ای, پودر کربن, برنز یا اکسیدهای فلزی مقاومت آن را افزایش
می دهند.در شرایط وجود خورندگی , سایش و چسبندگی می توان از این یاتاقانها استفاده
کرد در بیشتر موارد تکه هایی از نوار یا ورقهای تفلون بریده, از آنها یاتاقان می
سازند.

یک نمونه از امتحان نهایی سالهای
قبل به همراه پاسخنامه

سوال امتحان نهایی درس: اجزاء ماشین

رشته : - ساخت و تولید

ساعت شروع:

8 صبح

مدت پاسخگویی:

90 دقیقه

سال سوم نظام جدید آموزش متوسطه

تاریخ برگزاری: 10/03/1384

دانش آموزان و داوطلبان آزاد- خرداد ماه- 1384 سراسر
کشور

اداره کل سنجش و ارزشیابی
تحصیلی

 

ردیف

شرح سؤالات

نمره

1

اجزای ماشین را تعریف کنید و بنویسید به چند دسته عمده تقسیم می‌شوند؟
نام ببرید.

1

2

اتصال موقت و دائم را با ذکر یک مثال شرح دهید.

75/1

3

در جوشکاری با قوس الکتریکی و الکترود فلزی وظیفه پوشش الکترود چیست و
بنویسید قوس الکتریکی در چه صورت تشکیل می‌شود ؟

5/1

4

تفاوت لحیم کاری نرم و سخت چیست؟ و مکانیسم های بکار رفته در لحیم کاری
نرم را فقط نام ببرید.

75/1

5

موارد کاربرد پرچ لوله‌ای و ترقه‌ای را ذکر کنید.

5/0

6

سه مورد از کاربرد پیچ‌های دنده ریز را بنویسید.

5/1

7

از گوه‌های دماغه دار و رانشی ساده در چه مواقعی استفاده
می‌شود.

1

8

به چه دلیل سایش در توپیهای اتکایی تو پر، غیر یکسان است؟

5/0

9

انواع یاتاقان‌ها را از نظر جهت نیروی وارد شده بر آنها نام ببرید و
نشیمنگاه هر کدام به چه صورت است؟

5/1

10

به چه دلیل صیقلی بودن سطح فنرها از اهمیت ویژه ای برخوردار
است؟

1

11

سه مزیت و یک عیب پیچ حلزون و چرخ حلزون را بنویسید.

2

12

در موارد زیر وضعیت قرار گرفتن محورهای محرک و جهت چرخش آنها را مشخص
کنید:

الف) چرخ تسمه باز (مستقیم) ب) چرخ تسمه نیمه متقاطع

25/1

13

معایب انتقال حرکت بوسیله چرخ زنجیر را بیان کنید.

1

14

ویژگی های کلاچ‌های قفلی را شرح دهید.

1

15

در ترمزهای نواری راندمان ترمز به چه عواملی بستگی دارد؟

5/1

16

بهترین روش آبکاری سیم های کابل با چه فلزی انجام می‌شود و فواید آن را
بیان کنید.

25/1

 

پیروز باشید جمع نمره‌ها

20

 

بسمه تعالی

پاسخنامه امتحان نهایی درس: اجزاء ماشین

رشته: ساخت و تولید

سال سوم نظام جدید آموزش متوسطه

تاریخ برگزاری: 10/03/1384

دانش آموزان و داوطلبان آزاد- خرداد ماه 1384 سراسر
کشور

اداره کل سنجش و ارزشیابی

ردیف

پاسخ سؤالات

نمره

1

الف) اجزای ماشین به قطعاتی گفته می‌شود که هر کدام بنا به وظیفه و کار
خود دارای شکل معین بوده (25/0) و می‌تواند ثابت یا متحرک باشد (25/0) ب)
عمومی(25/0) خصوصی(25/0)

1

2

اتصال دائم به اتصالی گفته می‌شود که برای جداسازی آنها وسیله
اتصال(25/0) و قسمتی از قطعات متصل شده (25/0) یا تمامی آنها، آسیب ببینند(25/0)
مثل جوشکاری و لحیم کاری( یک مثال25/0)

اتصال موقت به اتصالی گفته می شود که جداسازی آنها بدون آسیب دیدن قطعات
پایه (25/0) و قطعات اتصال دهنده(25/0) صورت گیرد مثل ( پیچ و مهره- گوه- پین- خار
و... ) (یک مثال 25/0)

75/1

3

الف) پوشش الکترود: 1- وظیفه حفاظت منطقه مذاب (محل تشکیل قوس ) را بر
عهده دارد (5/0)

2- از تأثیر هوا و عناصر مضر آن در جوش کاری جلوگیری می‌کند(5/0) ب) قوس
الکتریکی در صورتی تشکیل می‌گردد که بین الکترود و قطعه کار فاصله‌ای به اندازه 3
میلیمتر ایجاد شود. (5/0)

5/1

4

تفاوت در نقطه ذوب واسطه می باشد که در لحیم کاری نرم نقطه ذوب واسطه
کمتر از 450 درجه سانتیگراد (5/0) و در لحیم کاری سخت نقطه ذوب واسطه بیشتر از 450
درجه سانتیگراد می باشد. (5/0)

مکانیسم های به کار رفته : تماس(5/0) سیلان(5/0) آلیاژ شدن(5/0)

75/1

5

از پرچ لوله ای برای اتصال مواد غیر فلزی مانند چرم و فلزات سبک استفاده
می شود (25/0)

از پرچ ترقه ای در مواردی که اتصال قطعات فقط از یک طرف قابل دسترسی
باشد(25/0)

5/0

6

الف) به منظور جلوگیری از شل شدن پیچ‌ها ب) به منظور رنده ( حدیده )
کردن لوله‌ها با ضخامت کم ج) برای ساخت مهره های با پهنای کم د) زمانی که پیچ‌ها
بصورت پله ای یا چند طبقه تولید می شوند ( سه مورد هر کدام 5/0نمره)

5/1

7

از گوه دماغه دار در مواقعی استفاده می‌شود که کار گذاشتن گوه تنها از
یک طرف اتصال امکان پذیر باشد ( 5/0)

از گوه رانشی ساده در مواقعی استفاده می شود که کار گذاشتن گوه از دو
طرف اتصال امکان پذیر باشد ( 5/0)

1

8

بعلت این که سرعت لغزشی در محیط آنها دارای بیشترین مقدار(25/0) ولی
سرعت لغزشی در وسط این نوع توپیها صفر است (25/0)

5/0

9

1- یاتاقان های شعاعی (25/0) با نشیمن گاه استوانه‌ای (25/0)

2- یاتاقان‌های محوری (25/0) با نشیمنگاه دایره (25/0) تاج دایره (25/0)
و تخت می‌باشد(25/0)

5/1

10

اگر در سطح فلز کوچکترین خراش و یا ترکی باشد، ایجاد تمرکز تنش نموده(
5/0 ) بتدریج این خراش یا ترک گسیختگی را در مقطع فنر بوجود می‌آورد( 5/0 )

1

11

مزایا: 1- برای انتقال گشتاور و حرکت در محورهای متنافر با زاویه 90
درجه کاربرد دارد 2- امکان انتقال با نسبت‌های بزرگ 3- یکطرفه بودن حرکت پیچ حلزون
به چرخ حلزون 4- آرام کار کردن آنها 5- خفه کردن ارتعاشات ( سه مورد هر کدام 5/0
نمره ) عیب: تولید نیروی محوری زیاد ( 5/0)

2

12

الف) دو محور موازی (25/0) و جهت گردش آنها یکسان است (25/0) ب)دو محور
عمود بر هم (25/0) و جهت چرخش آنها یکسان (25/0) و مخالف (25/0) است.

25/1

13

1- غیر ارتجاعی بودن (25/0) 2- انعطاف ناپذیر بودن در انتقال نیرو
(25/0) 3- عدم امکان انتقال قدرت بین محورهای غیرموازی (25/0) 4- گرانی قیمت (25/0)

1

14

این کلاچ‌‌ها در سرعت‌های مختلف می‌توانند ارتباط دو محور محرک و متحرک
را قطع کنند(5/0) و در حالت بی حرکت و یا سرعت‌های کم می‌توانند این ارتباط را
برقرار کنند. (5/0)

1

15

1- زاویه پیچش نوار در اطراف چرخ(5/0) 2- ضریب اصطکاک نوار (5/0) 3- تنش
موجود در نوار (5/0)

5/1

16

بهترین روش آبکاری با فلز روی ( zn) صورت می‌گیرد(5/0) فوائد: آبکاری از
زنگ زدگی در مقابل گازها (25/0) و بخارها (25/0) و آب و رطوبت(25/0) جلوگیری
می&

/ 4 نظر / 360 بازدید
مهندس شیخ زاده

دمتون گرم-عالی بود مهندس شیخ زاده لطفا در صورت امکان بقیه رو ایمیل کنید یا در سایت بذارید با تشکر

اات

tnx

علی

اقا فداااااااااایی داری مرسی

علی دورود

واقعا عالی بود من بیشتر سوالت رو اینجا تونستم حفظ و یاد بگیرم ممنون