جوشکاری لوله

1- جوشکاری از نوع DC و روش معکوس ( انبر مثبت- قطعه کار منفی : ۳/۲ حرارت در انبر و ۳/۱ در قطعه ) انجام می شود .
2-از الکترودهای رتیلی ( شروع کار راحت و نفوذ کم ) و الکترودهای سلولوزی ( شروع کار سخت و نفوذ مناسب : بیشتر برای شبکه گاز رسانی ) استفاده می گردد .
3-الکترودهای مناسب برای جوشکاری مسکونی و تجاری  E6010  و E6013 می باشد .
4-حداقل جوش برای جوشکاری خانگی دو پاس می باشد .( یکی پاس ریشه و دیگری پاس فیلر و پرکننده )
5- مراحل جوشکاری : خال جوش - پاس ریشه ( فرضا با الکترود قطر دو ) - سنگ زنی و برس زنی -  پاس فیلر و جوش پر کننده ( فرضا با الکترود قطر 3) 
6- آمپر مورد نیاز برای جوشکاری : ( قطرالکترود)*( 40 ،25،30،35 )

بعنوان مثال برای یک الکترود به قطر ۲ میلی متر : حداکثر میزان آمپر ۵۰ تا ۸۰ می باشد .

7- عیوب جوش : تخلخل( اگر قطر هر حفره بیشتر از ۴/۱ ضخامت لوله باشد و یا قطر هر مجتمی بیشتر از 5 میلی متر باشد قابل قبول نمی باشد)-ترک ( ترک در اثر سرد شدن سریع بوجود می آید و تعمیر آن مجاز نیست ، باید شکافته و دوباره جوشکاری شود ) - ناخالصی سرباره ای -سوختگی ناشی از قوس الکتریکی-تورق در فلز پایه-نفوذ بیش از حد-عدم نفوذ جوش-ذوب ناقص در جوش-عدم یکنواختی تاج جوش

8- تا قطر 2 اینچ پخ ایجاد شده بوسیله لوله بر ، برای جوشکاری مناسب می باشد ولی برای قطر 2 اینچ به بالا باید بوسیله سنگ و ...  پخ ایجاد گردد .

/ 0 نظر / 20 بازدید